בתקופת המקרא השתמשו תושבי ארץ ישראל במילה ים, כדי לציין את כיוון מזרח הסבירו לי מדוע?

לא ים אלא ימה, ימה וקדמה צפונה ונגבהים - מזרח, קדמה - מערב, צפונה - צפון, נגבה - דרום X

טעות שלי, ימה - מערב (כיוון הים) קדמה - מזרחhttp://mikragesher.org.il/titles/nivim/class7/26.htm?list=2 X

שאלות קשורות