מה הייתה תרומתו של הרמבם ליהדות? תודה לעונים

תרומתו של הרמבם היא: הרמבם היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, איש אשכולות, מדען, רופא, חוקר ומנהיג.כאשר בא הרמבם למצרים בשנת 1166 מצא כי פשטו מנהגי הקראים בין המון העם, אפילו בין יהודים שראו את עצמם כנאמנים ליהדות הרבנית. הקראות הצליחה לעשות נפשות עקב מעמדה המועדף מטעם השלטון. בקהיר הייתה קהילה גדולה של קראים ובראשם נשיא ושופט מאושר על ידי השלטונות, וכנראה הייתה יד הקראים תקיפה אז בחצר הכליף. מתקבלת הסברה כי אנשי דת האיסלאם ראו ביהדות הקראית כת שדתיה קרובות יותר לדתם מאשר היהדות הרבנית.7 ההתנגדות הקראים ליהדות הרבנית הייתה ביסודה דתית, באשר טענתם העיקרית שהביעו נגדה היא כי קבלת חזל נוגדת את המקרא והדבקים בה עוברים אפוא על איסור לא תוסיפון. רבנו נאבק בקראים בשני מישורים. במשנה תורה הוא חיבר מחדש את התורה ואת הקבלה לחיבור אורגני ועל ידי כך הצליח להראות קיומו של קשר בין המקרא והתלמוד.8 בכך שרבנו הציג את ההלכה כמבנה ספרותי קוהרנטי בו אין הבחנה בין דברי המקרא לדברי חזל, הוא ניסה להשמיט את הקרקע מתחת לרגלי הקראים. גם מבחינה מעשית רבנו לא חסך מהם את שבטו. הוא לחם כנגדם במישור הדתי. למשל הוא תיקן כי כל אישה אשר לא תטבול כדת היהדות הרבנית תאבד כתובתה9 ושאין להחשיב את הקראים במניין. מצד שני הוא גם יעץ לקרב את הקראים ולהתנהג עימהם כעם אחים10 ואף התיר למול את בניהם בשבת. כתוצאה מן המאבק, כבר בימי רבנו מספר הקראים במצרים נתמעט. רבים מהם שבו לדת הרבנית. בימי בנו רבי אברהם הנגיד אף נעתק מקום מושבם העיקרי לאירופה.קישורים מצורפים:http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/haguto/15-2.htmhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D#.D7.A7.D7.95.D7.A8.D7.95.D7.AA_.D7.97.D7.99.D7.99.D7.95_.D7.91.D7.A6.D7.A2.D7.99.D7.A8.D7.95.D7.AA.D7.95 X

הרמבם חיבר ספר הלכות שמקיף את כל התורה כולה, הרמבם היה רופא מעולה שהציל המון אנשים. X

שאלות קשורות