להיות קברן - איך נכנס לתפקיד, משרה להיות קברן? אלו הכשרות חייבים, נתונים, לימודים? ואיך מטהר גופות?

שלום רב,להבדיל מעמי העולם שאצלם להיות קברן זה עסק מסחרי אצל היהודים לעסוק בקבורת המת זו מצווה גדולה ביותר. המצווה הזאת חלה למעשה על כל יהודי באשר הוא. ננסה להסביר. בעבר לא היו בתי קברות מאורגנים ומסודרים כמו היום עם מצבות של שיש, על הקבר היו גל אבנים. עשירים או תלמידי חכמים היו קוברים במערה בתוך ארון מאבן, אבל זה היה רק בתקופת הרומאים, אחד הדוגמאות של זה הוא חורבות בית שערים ששם קבורים גדולי ישראל. על הקבר היה מונח גל אבנים וזה היה סימן שיש כאן קבר. מאחר וחיות הבר ניסו תמיד לחפור במקומות הללו היה גל האבנים מתפזר. קבעו חזל שכל יהודי העובר ליד קבר חייב להתעכב ולסדר את גל האבנים מחדש. מכאן יש לנו את המנהג שכאשר באים לבית הקברות מניחים אבן על המצבה. זה אות שביקרו את הקבר ושארית מהזמן שהיה עלינו לדאוג לסדר את גל האבנים. נחזור לשאלה שלך. מאחר וזו מצווה גדולה אנשים מוכנים להיות קברנים למרות שזו עבודה קשה ולא נעימה כלל, הם זוכים במצווה הזאת כל יום. זו גם הסיבה שתמיד תמצא שהקברנים הם אנשים דתיים. וזו עבודה כמו כל עבודת כפיים אחרת. כמובן שהקברן צריך לדעת את ההלכות הקשורות במקצועו שהם הקבורה ומבנה הקבר וטהרת הגופה. לכל אלו יש הלכות ברורת בחלקי השולחן הערוך והם לומדים אותם. אין צורך בהכשרה מיוחדת, כל אדם יכול להיות קברן, כמובן שיש בעלי תפקידים יותר חשובים ופחות חשובים. הלא לא נצפה שזה שעד עתה חפר את הקבר יבוא בלבוש המלוכלך שלו לפני האבלים וינהל את טקס הקבורה.במהלך טקס הקבורה אומרים מספר פרקי תהילים שרובם מעלים את האלוהים לקדושה גבוהה ויוצרים מצב של קבלת הדין. כשזו אישה אומרים גם את אשת חייל שהוא הפרק האחרון של ספר משלי, ואנו נוהגים גם לומר אותו בכל ערב שבת לפני הקידוש. פרי התהילים הללו קבועים כך שהקברן מהר מאד יודע אותם בעל פה. לאחר מכן יש הקדיש ויש נוסח מיוחד של בקשת מחילה שחיברו חזל שמבקשים מהנפטר.טיהור הגופה הוא כמו הטבילה במקווה, רוחצים את הגופה היטב גם פנימי וגם חיצוני. כיצד בדיוק איני יודע מעולם לא הייתי בחדר הטהרה בעת ביצוע טהרה. אבל אלו שעושים זאת לומדים זאת מאלו שקדמו להם.בברכת שנה טובה ומאושרת מאיר שמחוני X

שאלות קשורות