מה זה כינוי שייכות חבור? (בלשון)

כשכינוי השייכות מחובר לשם עצםלדוגמה:השולחן שלי > שולחניהילד שלנו > ילדנוהחברים שלכם > חבריכם X

שאלות קשורות