אתר סרטים הודיים עם תרגום - באיזה אתרים יש סרטים הודים חדשים עם תרגום לעברית להורדה?

אין כאלו אתרים אבל את יכולה להוריד באנגלית ועם תוכנה פשוטה להפוך הכל לעיברית X

אתה יכול לשלוח לי תתוכנה? X

יש סרטים הודים באתר שנקרא הינדי לנד X

שאלות קשורות