אתר סרטים הודיים עם תרגום - באיזה אתרים יש סרטים הודים חדשים עם תרגום לעברית להורדה?

אין כאלו אתרים אבל את יכולה להוריד באנגלית ועם תוכנה פשוטה להפוך הכל לעיברית

אתה יכול לשלוח לי תתוכנה?

יש סרטים הודים באתר שנקרא הינדי לנד

שאלות קשורות