מהו השורש של המילה הרפתקה?

לא חושבת שיש... אפילו בויקיפדיה לא רשום X

אין כי זה לא פועל X

שאלות קשורות