. 6 שנתיים קשים / קשות. 7 עיניים פקוחים / פקוחות. 8 משקפיים עגולים / עגולות. 9 אופניים חדשים / חדשות. 10 כתפיים רחבים / רחבות

6 שנים קשות, 7 עיניים פקוחות, 8 משקפיים עגולים, 9 אופניים חדשים, 10 כתפיים רחבות. X

שנתיים קשות עיניים פקוחות משקפיים עגולות אופניים חדשים כתפיים רחבות (: X

עולה חדשה?וזה משקפיים עגולים כמו שהראשון ענה. X

שאלות קשורות