למה בדרך כלל יותר בנים מעשנים מבנות?

מי אמר זאת? זהו סטריאוטיפ! X

זה ממש לא נכון, ולהפך, על פי הוחכה מדעית, הוכח כאשר בנות מעשנות יותר מבנים. X

אני עם 90אני.זה ממש לא נכון, וגם לא מוכח. X

שאלות קשורות