מה זה אלסטיות ופלסטיות? דחוף

אלסטיות זה גמישות X

ופלסטיות זה כמו פלסטלינה X

אלסטיות זה כאשר החומר מסוגל לחזור לצורתו המקורית לאחר מתיחה והפעלת כוח פלסטיות זה היכולת של החומר להשאר במצב החדש שיצרו לו לאחר הפעלת לחץ X

שאלות קשורות