בננה זה נחשב לעץ או שיח?

עץ בננות X

שיח:P X

שואל השאלה:בננות זה שיח ומברכים ברוך אתה ה מלך העולם בורא פרי האדמה X

תשובה מדוייקת...היא צמח דמוי עץ.הבננה מוגדרת מבחינה בוטנית כעשב משום שאין לה גזע מעוצה כמו לעצים רגילים. (: X

היא שיח זה לא עץ תבדקו אותי אני צודק X

העובדה היא שגם מברכים עליו בורא פרי האדמה ולא בורא פרי העץ X

הבננה מוגדרת כעשב ומכיוון וגזעו של העץ אינו מוקשה כמו בעצים האחרים. ולכן גם מברכים עליה בורא פרי האדמה. X

שאלות קשורות