כששמים מי פה צריך לשטוף עם מים את הפה לאחר מכן?

לא אבל זה לא בעיה עם כן... X

לא.. ואני חושבת שזה גם פוגע ביעילית של מי הפה.. X

שאלות קשורות