מידע על קורסים של לשכת התעסוקה - אבקש לדעת מהם הקורסים העדכניים של לשכת תעסוקה קורסים להכשרה מקצועית?

צריך ללכת אליהם כשתסתיים השביתה ולשאול שם.אני יודע שיש חשמל, אלקטרוניקה, CNC, תדמיתנות ויש עוד דברים שאני לא זוכר X

שואל השאלה:את זה גם אני יודע לא חידשת כלום X

הכי נכון זה לגשת אליהם והם יפרסו בפנייך את הקורסים שיש להם X

הייתי ממליץ לבדוק את שתי הכתובות הבאות מטעם לשכת התעסוקה:http://www.taasuka.gov.il/taasuka/about/frequently+asked+questions/professional+training+120710.htmhttp://www.taasuka.gov.il/Taasuka/Employment+Consultation/Courses/ X

שאלות קשורות