המקור של פיפינג טום - מאיפה הגיע באנגלית המושג תום המציץ? מסרט ישן או משהו?

היה איזה אציל שגר באנגליה מאה 11 או משהו ובעלה הטיל מס מאוד כבד על התושבים. אישתו יצאה במחאה על המס על מנת להפחית אותו.הוא הסכים להפחית במס אם אישתו תרכב ערומה בשוק של העיירה. ברגע שאישתו ווידאה שהוא באמת התכוון לזה ושהיא יכולה לרכוב ערומה בעיר, היא הכריזה שתעשה זאת.ואז היא שלחה הודעה לאנשי העיירה שכשהיא תעבור ערומה, היא מבקשת שכולם יפנו את פניהם ולא יראו אותה ערומה. כולם עשו ככה חוץ מהחייט שקראו לו תום שהיה חייב להציץ כשהיא רכבה על פניו. ומיד לאחר שראה אותה מספרים שהפך עיוור ולכן מכאן הביטוי תום המציץ. X

שאלות קשורות