איפה נמצאת בארץ אדמה חרסיתית?

בנגב X

שמעתי מאנשים הבונים באדמה שניתן לזהות אדמה חרסיתית אם היא מתייבשת ונוצרים בה סדקים. (למשל בקרקעית של שלוליות מסויימות שהתייבשו). X

שאלות קשורות