מישהו יודע קללות בתימנית?

תימנית זה כמו ערבית... אז יש את לך תתקאווד X

יחרים אבוק ינעל אבוק יחטפהו אל שדים X

שאלות קשורות