אני צריכה לעשות טקסט מאמר עמדה על: האם אתם תומכים בהצעת חוק המאפשרת, לכל ילד לשנות את שמו בלי אישור ההורים? אני נגד זה, איזה פתיח יש לכם?

את יכולה לעשות:לאחרונה עלו הדיונים האם כל ילד יכול.. אני סבורה שרעיון זה איננו צודק מפני ש.. מקווה שעזרתיי X

הרבה ילדים וילדות במיוחד בני נוער אינם אוהבים את שמם זה מוריד להם את הביטחון העצמי ואף לעיתים מבייש אותם בקרב הילדים.. X

לאחרונה עלתה הצעת חוק המאפשרת לכל ילד לשנות את שמו ללא אישור הורים וללא הסכמתם. אינני תומך בהצעה זאת מכיוון ש... X

שאלות קשורות