איך אומרים באנגלית מתיחה? כאילו שמותחים מישהו, ולא מתיחה של שרירים

prank X

PRANK זה מתיחה כאילו לעשות משהו מצחיק X

foolprankjoke X

to trick.. (למתוח)prank X

שאלות קשורות