בדיקת עריקות דרך המחשב - יש דרך לבדוק דרך המחשב עם אני נחשב עריקיש עלי צו מעצר צו עיקוב יציאה מהארץ? אחד מהם יספיק אני לא צריך את כולם תודה!

לא ניתן לבדוק דרך מחשב, אבל ניתן להתקשר למשטרת הגבולות 3450* ולבדוק שם אם יש עיכוב יציאה מהארץ.בכל מקרה, לא ניתן להתחמק ממצב של עריקות, יש לפנות לעוד ולברר כיצד ניתן לטפל במצב באופן מיטבי. עוהד שאתה פונה אליו צריך להיות בעל רשיון להופיע כסניגור צבאי. לא לכל עוד יש רשיון כזה. X

שאלות קשורות