יש הבדל בין תורה לתנך?

היחס בין התורה לתנך הוא יחס של השלם וחלקיו (סמנטיקה)תנך אלו ראשי תבות:תורה, נביאים וכתובים.3 ספרים גדולים.התורה מחולקת לחמישה ספרים: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דבריםהתורה היא החלק העקרי של התנך אותו קיבל על פי המסורת משה רבנו במעמד הר-סיניבבית-הכנסת קוראים את התורה, והיא נכתבת על מגילת קלף X

כן, תורה זה רק ההתחלה של התנך, חמשת החומשים - בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים.תנך זה כל הספר:) X

תנך זה תורה+נביאים וכתובים ותורה זה ספר הוראות לעם ישראל. המילה תורה זה מהמילה הוראה. זה ספר ששייך לעם היהודי, עם כל הסיפורים הרלוונטים לעם שלנו כמו יציאת מצרים, והשולשלת היהודית (אברהם יצחק ויעקב).. וכו X

שאלות קשורות