לך בכוחך זה והושעת את ישראל לפי פירוש ילקוט שימעוני: הכוח הוא הכוח של גדעון לעשות טוב, לסנגר על ישראל, כוחו בפיו באיזה כוח נשלח גדעון לפי הפירוש?

בכוח עשיית הטוב הפנימי שנטוע בגדעון X

שואל השאלה:תודה רבהה:) אבל יש לי עבודה על זה איך אפשר לכתוב את זה בצורה יותר גדולה? X

התשובה מעלי היא טעות.עלייך לקרוא את הפירוש:כוחו בפיו - מה עושים עם הפה? אוכלים או מדברים.אבל כתוב לסנגר על ישראל שאת זה עושים בדיבור, וגם כח האכילה לא ממש מתאים כאן.ולכן התשובה היא: כח הדיבור. X

שאלות קשורות