נימלאות תחושת סלידה: נ_ע _ _ _, מילת משאלה: _ו, נהר באפריקה: ו_, בלי יוצא מן הכלל: כ_ _מ, משאבת דם: _ _, הגיוני: ל_ _י, קש מעוך ורך: _ _נ, טורף מילל: ת_, מתגורר: ד_.

נגעלות, לו, ול, כולם, לב, לוגי, תבן, תןדר X

מיצי- יפה מאוד. X

טורף מיילל: תן :) X

מתגורר: דר :) X

נהר באפריקה ול משאבת דם לבבלי יוצא מן הכלל כולםקש מעוך ורכ תבןהגיוני לוגיטורף מילל תן X

נמלאות תחושת סלידה: נגעלותמילת משאלה: לונהר באפריקה: ולבלי יוצא מן הכלל: כולםמשאבת דם: לבהגיוני: לוגיקש מעוך ורך: תבןטורף מיילל: תןמתגורר: דר X

שאלות קשורות