לא צריך צבע אחיד X

אסור... אבל אולי תוכלי להוציאי אישור למרות שלדעתי לא צריך שכולם יקירו אותך שם לא תמיד יחס מיוחד זה טובב (: X

מותר לצבוע אבל לא יותר משתי גוונים X

שאלות קשורות