מה זה תיל (במעגל חשמלי)?

תיל זה חוט ברזל שמין הסתם מוליך חשמל. X

חוט מוליך, אם לא כתוב אחרת התנגדותו זניחה X

זה החוט המוליך, אין לו אף תכונה מיוחדת, זה למעשה המעגל עצמו. בדרך כלל נחושת. X

שאלות קשורות