(חיבור של שני הצלעות המקבילות)*הגובהחלקי 2.בהצלחה רבה..http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%96פה זה מוסבר יותר טוב..

(בסיס1+בסיס2)*גובה - חלקי 2.

םןטעיםיעםרמט9ומעונכקחעאירחצלח

תודה

חישוב שטח של טרפזקישורים מצורפים:חישוב שטח של טרפז בצורה מעולה וקלה- מומלץ

שאלות קשורות