(חיבור של שני הצלעות המקבילות)*הגובהחלקי 2.בהצלחה רבה..http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%96פה זה מוסבר יותר טוב.. X

(בסיס1+בסיס2)*גובה - חלקי 2. X

םןטעיםיעםרמט9ומעונכקחעאירחצלח X

תודה X

חישוב שטח של טרפזקישורים מצורפים:חישוב שטח של טרפז בצורה מעולה וקלה- מומלץ X

שאלות קשורות