אשקנזי X

שואל השאלה:נו ברור לי שהוא אשכנזיאבל מה העדה שלויעני כמו שיש במזרחים עיראקים, מרוקאיםאז מה הוא//: X

שאלות קשורות