עזרה בדקדוק באנגלית- בpast simple, לא הבנתי מתי שמים did ומתי שמים waswere כשיש שלילהשאלה אשמח אם תסבירו לי

did זה לפועל, נגיד בשלילה- לא הלכתי i didnt go, בשאלה - האם אכלת את האוכל? did you eat the food?ו-waswere זה מתפרש בעברית כמו הייתי, זה למצב מסויים לא פועל, נגיד לא הייתי בבית- i wasnt home, ובשאלה- האם היית בבית הספר? Were you at school? X

יש משהו חשוב שלא ציין זה שמעלייwas זה ליחיד she,he,it,iwere זה לרבים we,they,you המילה you או בעברית אתה מסמלת באנגלית גם פנייה לרבים- כמו אתם או אתן ולכן נחשב לרבים בהצלחה (: X

Was were -זוהי צורה של הפועל be בעברWas - I, He, She, ItWere - You, We, They1. שמים אותם לפני תארים: it was ok, you were good2. שמים אותם לפני פועל ב v3, סביל.It was done - זה נעשה. לעומת עשו את זה3. שמים אותם לפני שמות עצם:he was a hero, we were the championsDo/Does:Did בעבר.Did you do it?He didnt find youShe sure did X

שאלות קשורות