איזה חודש זה אוגוסט? 10? או 9? או לא זה ולא זה? חח

8 חח X

אני חושבת ש-8 X

חודש 1 - ינוארחודש 2 - פברוארחודש 3 - מרץחודש 4 - אפרילחודש 5 - מאיחודש 6 - יוניחודש 7 - יוליחודש 8 - אוגוסטחודש 9 - ספטמברחודש 10 - אוקטוברחודש 11 - נובמברחודש 12 - דצמבר X

לא זה ולא זה, אוגוסט זה החודש השמיני X

אוגוסט זה חודש 8.. X

שאלות קשורות