איזה עדה זה השם משפחה גיבלי?

מרוקאי / טוניסאי / טריפוליטאי ככל הנראה. X

מרוקאי זה בטוח לא.זה נשמע תמני... X

שואל השאלה:זה מרוקאי נכון?כיא ני לא תימנית X

זה תמני X

תימנים בדרך כלל.. אבל הגיוני שיהיה מכל המזרחים כי זה בטח איזה מילה בערבית או משהו X

שאלות קשורות