הסימן של זכויות יוצרים זה C בתוך עיגול או R בתוך עיגול?

C בתוך עיגול.. X

C בתוך עיגול X

c=copyright=זכויות יוצריםr=registered trademark=סימן מסחרי רשום X

שאלות קשורות