קזואל זו סדרה טובה? כדאי לראות?

מושלמתת אני סיימתי אותה X

אני אהבתי X

ראיתי אותה היא סבבה לגמרי כדאי לך ליראות X

שאלות קשורות