איך כותבים תוכל או תוכאל? כאילו לאכול אוכל?

תאכל X

תאכל. X

תאכל. שורש א. כ. ל. ועוד ת של אותיות איתן. X

תאכל. תוכל זה מלשון המילה יכולת. לדוגמא- אתה תוכל לעבור את המבחן.אתה תאכל את האוכל. X

תאכל (; גם אני מתבלבת לפעמים עם כאלה מילים יואו, זה ממש מעצבן X

תאכל. השורש זה א. כ. ל X

לא זה ולא זה. כותבים תאכל. X

שאלות קשורות