צופן X

צופן. X

קוד תלוי איזה סיסמה או צופן X

סיסמא (אני יודע שזה גם password) או צופן X

שיחת חובה (; X

שאלות קשורות