נדמה לי שtoll X

Told. למשל: I told him that i love dogs X

הוו נכון אומרים toldבטעות שמעתי שהמורה שלי אמרה לי toll ולא toldבגלל זה המילה הזאת לא נשמעה לי הגיונית:/ X

toldtoll זה כלי X

Toll זה לא כלי, tool זה כליכל אחד משחק לי פה אותה כאילו הוא יודע אנגלית X

שאלות קשורות