בעיות שקשורות לאבא X

סוגיות אבא X

זו אישה שנמשכת לגברים שמבוגרים ממנה בהרבה.בנוסף בעיות עם האבא. מתכוונים כאילו לתככים וריבים מתמשכים וחוסר הסכמה וכאלה שמשפיעים בצורה רצינית על הבחירות של הילד והאישיות שלו.. X

שאלות קשורות