כשמתקשרים אלי זה מחייג אבל אני לא רואה שמתקשרים וגם אני לא מצליחה לחייג.. יש לי בעיה בקו מהחברה או בפלא? הוצאתי והכנסי את הסים

הטלפון שלך לא תקין. X

שואל השאלה:מה זאת אומרת? אז מה עושים? X

שאלות קשורות