בהמוח יש תמונה של קבוצת כוכבים, כשקו עובר ביניהם, והרמז הוא כסיל. מה התשובה?

תנסי אוריון.. X

כן זה אוריון פשוט היית צריכה לכתוב כסיל באינטרנט:) X

שואל השאלה:תודה! ומה זה המספרים עם הרמז אטום המימן? X

שאלות קשורות