מה ההבדל בין הימור לסיכון?

הימור הוא כל פעולה המערבת סיכון X

שאלות קשורות