מי או מה יצר את הטבלה המחזורית?

דמיטרי מנדלייב X

דימיטרי מנדלייב X

מדעןכימאי בשם דמיטרי מנדלייב X

דמיטרי מנדלייב. צירפתי לך קישור להרחבה.קישורים מצורפים:דמיטרי מנדלייב - ויקיפדיה X

שאלות קשורות