איך פותרים את השאלה הזאת? ותתנו דרך בבקשה: בשבט של הצופים לכל 10 חניכים יש 2 מדריכים. מהו היחס בין מספר המדריכים לבין מספר החניכים?

2:10 או 1:5 כי על כל 10 חניכים יש שני מדריכים. ו 1:5 זה פשוט צמצום. X

2:10 ועם מצמצמים אז זה 1:5 ואת לא יכל לרשום 10:2 כי זה יחס בין מדריכים לחניכים והיחס 10:2 זה חניכים בין מדריכיםסורי שחפרתי על בעיה אחת מסכנה אבל בבעיות יותר מסובכות עם אתה מבלבל הכל נהרס X

שאלות קשורות