במשחק המוח יש משולש שצלע אחת 10 והשנייה 20. והרמז הוא: הצלע הנגדית של הזווית היא מחצית מהיתר. מה זה? סליחה שאני חפרת על המשחק. - קישור מצורף

30... X

משולש ישר זווית X

עברתי את זה מזמן, כל הכיתה שלנו במשחק הזה X

אני יכולה לעזור לך אם באלך X

משפט פיטגוראס... Aֶ2+Bֶ2ּCֶ2 X

שאלות קשורות