במשחק המוח: מה התשובה בשלב שכתוב: ציפורים, נחשים, תנינים. וכולם מחוברים בקו לסימן שאלה.. הרמז הוא מזוזואיקון. התשובה היא במילים.

דינוזאור X

שאלות קשורות