במשחק המוח, יש שלב שבו יש שעועית, אחרי דקה - שעועית אחת, אחרי שתי דקות - שתי שעועית, אחרי 3 דקות - 4... השאלה היא תוך כמה דקות יהיה 2048? הרמז - חזקה של 2

שאלות קשורות