מה זה נאו נאצים? מה ההבדל בין נאו נאצים לנאצים?

נאו נאצים ממשיכים כיום בדרך של היטלר X

נאצים - nazisנאו נאצים - new nazisיענו נצים חדשים, בתקופה שלנו.. ולא מתקופת השואה.. X

שנאו נאצים זה נאצים חדשים, שרוצים להחזיר את הנאציזם לחיים, והנאצים -זה הנאצים שהרגו את היהודים בשואה (הישנים) X

נאו נאצים זה הבני זונות שממשיכים היום את הנאצים מהעבר. נאו זה חדש.. X

שאלות קשורות