העברתי שיחה לארכיון בוואטסאפ איך אני יכולה להכנס לארכיון?

אם יש לך אייפון את פשוט צריכה לגלגל את השיחות למעל הזה של החיפוש X

מתחת לשיחה הכי אחרונה יהיה לך כניסה לארכיון X

שאלות קשורות