מה זה בתול שפתיים?!

מישהו שמעולם לא התנשק X

אחד שלא התנשק X

בן אדם שלא התנשק בחיים X

מישהו שעדיין לא התנשק X

שאלות קשורות