מעגל חשמלי כולל נורה, מד זרם, סוללה וחוטי חיבור. כאשר סוגרים את המעגל, מחוג מד הזרם מראה על עוצמת זרם של 0.2 אמפר, אך הנורה אינה דולקת. מה אפשר להבין מכך? א עוצמת הזרם חלשה מידי ב שהנורה שרופה ג שהסוללה ריקה ד שאחד מחוטי החיבור מנותק

א אבל לא בטוח X

שאלות קשורות