מה זה משמעות החיים 42?

זה מתוך ספר, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה X

מתוך המדריך לטרמפיסט בגלקסיה X

שאלות קשורות