הרשמה ל־Gmail - היכן נרשמים לשירות המייל של גוגל?

מצורף. (ערכתי לך את השאלה. להבא, הקפידי לכתוב בסגנון)קישורים מצורפים:Gmail - הרשמה X

הנה https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F<mpl=defaultקישורים מצורפים:בבקשה X

פהקישורים מצורפים:צור חשבון גימייל X

שאלות קשורות