שאלתי בשביל בדואי.. הוא אמר זה אומר שהתגעגעתי X

שאלות קשורות